Otorrinolaringologia

Equip multidisciplinari, referent en Otorrinolaringologia de Balears, conforma un servei integral dirigit a oferir l’assistència més completa als pacients de Clínica Rotger.

Especialidad-Otorrinolaringología-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

Un ampli equip multidisciplinari per l'atenció de tota la patologia otorrinolaringològica. Iniciant per la deshabituació tabàquica, a les molèsties de gargamella, passant pels problemes per tragar, així com els roncs, els problemes de la son i també l'Otorrinolaringologia Pediàtrica. L'equip compta amb especialistes específics que atenen des de la patologia més lleu, fins a d'altres de major gravetat com per exemple els roncs crònics i les Apnees de la Son infantils, que estan a l'origen dels problemes cognitius, el desenvolupament intel·lectual o el creixement i que requereixen ser tractats l'abans possible, si és possible als primers anys de la vida.

Especialistes en Otologia, relacionada amb els Implants coclears, acúfens, etc. l'Otoneurologia aborda les patologies del vol i el busseig, així com els vertígens, marejos i la rehabilitació vestibular. D'altra banda, es fa seguiment dels problemes relacionats amb la veu i la via lacrimal.

La patologia oncològica inclou la reconstrucció de defectes facials, tumors de la cara, tumors de tiroides o de laringe. Pel que fa a la cirurgia s'utilitza la tecnologia més avançada làser C02 i equips de vídeo assistència mínimament invasius per la realització de cirurgies endoscòpiques.

 

 

Ubicació Planta 2

Horari Dilluns a Divendres de 9.00 a 13.00 i de 16.00 a 19.00

Cirurgia d'Otoplàstia i Rinoplàstia

Cercador de professionals mèdics

  • Glàndula Tiroides i la Glàndula Paratiroides
  • Ronc i Apnees del Somni Infantils
  • Cirugía Robótica
  • Otoplastia
  • Rinoplastia
  • Otorrinolaringología Pediátrica
Glàndula Tiroides i la Glàndula Paratiroides

Glàndula Tiroides i la Glàndula Paratiroides

El tiroide és una glàndula amb forma de papallona que està situada a la zona davantera del coll, al voltant de la tràquea. Mitjançant la producció de l'hormona tiroide que es transporta al torrent sanguini i arriba a quasi tots els òrgans vitals, aquesta glàndula té la funció de regular el metabolisme i la despesa d'energia del cos. Com a exemple, s'encarrega d'adequar la velocitat que es creman calories, la temperatura corporal o la freqüència dels batecs del cor.

Hipertiroïdisme e Hipotiroïdisme
Una producció d'hormona tiroides excessiva provoca Hipertiroïdisme, a l'inrevés que si la glàndula produeix una secreció hormonal inferior a la necessària, parlaríem d'Hipotiroïdisme. Ambdues anomalies descompensen molts òrgans, provoquen una important varietat de símptomes i requereixen tractament especialitzat.

Per al diagnòstic, a més d'exploració física a la consulta i una analítica de sang, poden ser necessaris estudis més avançats: estudis per imatge o proves radiològiques, una gammagrafia o una biòpsia de tiroides. En funció de la patologia l'especialista pot optar per un tractament farmacològic o bé per una Cirurgia Tiroide.

Abordatge del Càncer de Tiroides amb Cirurgia Mínimament Invasiva
Quan les cèl·lules de la Glàndula Tiroide es reprodueixen en excés i de forma incontrolada apareixen els tumors de tiroide. Aquests generalment, no produeixen símptomes i afortunadament solen ser benignes, al contrari és fonamental la detecció precoç, realitzar un diagnòstic precís i un seguiment periòdic de l'evolució, donat que cada vegada es disposa de millors equips diagnòstics, es detecten cada vegada més casos, de manera significativa amb major prevalença en dones.

L'absència de simptomatologia a la fase inicial varia a mesura que el càncer avança, i comencen a aparèixer factors que han de ser estudiats per un especialista com ara: Bonys al coll, ronquera, dificultats per tragar o respirar, dolor freqüent al coll o a la gargamella, així com una inflació dels ganglis limfàtics. Aquests símptomes poden tenir la seva causa en patologies manco greus, però en cas que es confirmi l'existència de cèl·lules canceroses, el procediment més aconsellable és recórrer a l'Otorrinolaringòleg expert, que treballi en coordinació amb l'equip d'Endocrinologia i que compti amb els coneixements i els equips tècnics per aplicar si és procedent una Tiroidectomia, una extirpació total o parcial de la glàndula tiroide

Ronc i Apnees del Somni Infantils

Ronc i Apnees del Somni Infantils

El somni i més concretament la respiració durant el mateix és un factor amb una influència clau en el creixement i el desenvolupament físic dels nens, el seu rendiment intel·lectual o senzillament en el seu comportament.

El mínim per considerar que un pacient pediàtric té dificultats per respirar durant el son i per tant, s'ofega mentre dorm, són 5 Apnees per hora.

En aquestes circumstàncies, baixa la saturació d'oxigen i l'esforç extraordinari que ha de realitzar el nen per respirar provoca símptomes com que la respiració es faci principalment per la boca, que al dormir el nen tiri el cap cap enrere per obrir el màxim possible les vies respiratòries, que el somni sigui inquiet o fins i tot es produeixin microdespertars, casos de somnambulisme o malsons. També és freqüent que els nens es despertin espantats i corrin al llit dels seus pares.

Altres efectes relacionats amb l'apnea en pacients pediàtrics són: la sudoració excessiva i l’enuresi nocturna (mullar el llit). L'endemà, a causa del consum d'energia durant la nit anterior, estan esgotats i el quadre de seqüeles per un descans nocturn insuficient continua. Reflectint de forma significativa en senyals fàcilment observables com: somnolència, mal humor, hiperactivitat, impaciència o irritabilitat però també en altres problemes menys visibles a curt termini però especialment greus, entre d'altres: dèficit d'atenció, menor concentració, inconstància en les activitats quotidianes, disminució de la capacitat cognitiva i en definitiva dificultat per desenvolupar totes les seves capacitats d'aprenentatge i minva de la capacitat intel·lectual.

D'altra banda, la manca de descans durant el son no només afecta el seu desenvolupament cognitiu sinó que també incideix en l'hormona de creixement limitant el desenvolupament físic de l'infant, per exemple en l'altura.

Generalment, aquestes complicacions s'acompanyen d'un comportament hiperactiu que sol estar relacionat amb inquietud, dificultat per a la relaxació i impulsivitat. La suma d'aquests factors degeneren de manera habitual en una mala actitud a classe o a casa, alumnes problemàtics, sota rendiment acadèmic, repetició de cursos i en últim cas pot ser un dels agreujants que desemboquin en abandó o fracàs escolar.

En pacients pediàtrics, els otorrins recomanen l'abordatge més precoç possible

Atenint-nos a la gravetat del problema es fa evident la importància d'abordar aquesta patologia des del principi, preferentment als 2 o 3 anys o més prompte millor en edats més avançades.

L'especialista realitza un estudi en profunditat de la respiració de l'infant i pot proposar diverses estratègies de tractament, Per exemple, l'aplicació d'un Spry per obrir les vies nasals i permetre que respirin millor, però si el problema persisteix, es recorre a un procediment quirúrgic que consisteix a treure o reduir l'espai que ocupen les amígdales. Amb aquesta intervenció s'aconsegueix que els nens respirin molt millor, descansin durant la nit i recuperin un somni normal.

Cirugía Robótica

Cirugía Robótica

El robot Da Vinci Xi tiene una aplicación muy importante en patologías otorrinolaringológicas con un abordaje terapéutico muy beneficioso para el paciente. La Cirugía transoral permite acceder a regiones de difícil acceso, como son las amígdalas, la base de la lengua, la laringe o la hipofaringe. Gracias a la mejor visión que proporciona la visión tridimensional y los brazos robóticos con capacidad de rotar 360 grados es posible resecar tumores en amígdalas, laringe y base de la lengua evitando incisiones más agresivas en la cara, o en la tráquea y limitando la afectación sobre las funciones vocales como el habla o la deglución.

Otras intervenciones en las que la utilización del Robot Da Vinci XI, aporta un plus significativo es en la Cirugía del ronquido y de la apnea del sueño. Una enfermedad que padece entre el 15 y el 30% de la población. La Cirugía robótica permite eliminar diferentes puntos de obstrucción ubicados en las amígdalas, en la base de la lengua o en la epiglotis.

Otoplastia

Otoplastia

La corrección de las orejas “de sopillo” o “en asa” se denomina otoplastia y el otorrinolaringólogo es el especialista que más contacto tiene con ellas en su práctica diaria.

A los cinco o seis años de edad, las orejas adquieren el 90-95% de su tamaño, si bien no dejan de crecer a largo de toda la vida. En el momento en que el paciente es consciente de la posible burla de sus compañeros (desde los 4 años en adelante) se recomienda no demorar la actuación.

Aunque por su estructura de piel, cartílago, ligamentos y músculos los pabellones auditivos son más moldeables durante la infancia, también se pueden realizar intervenciones correctoras en pacientes adultos.

Los doctores del equipo de Otorrinolaringología de Clínica Rotger cuentan con una experiencia de más de 25 años en esta técnica, han realizado numerosas publicaciones y han impartido muchos cursos de instrucción para otros especialistas.

Rinoplastia

Rinoplastia

El cuidado de la cavidad nasal y los senos nasales, así como el tratamiento de enfermedades y deformidades de la nariz es una de las habilidades principales de los otorrinolaringólogos de Clínica Rotger que cuentan con una experiencia de más de 25 años en el diagnóstico y tratamiento de alergias, sinusitis, trastornos del olfato, pólipos y obstrucción nasal debido a un tabique desviado y los cornetes hipertróficos.

Además, en una constante actualización cuentan con los equipos más modernos y la aplicación de las técnicas más novedosas: como la Rinoplastia ultrasónica. Una intervención que permite mejorar al mismo tiempo, tanto el aspecto funcional como el cosmético. Logrando una rápida recuperación con menor dolor, puesto que se reduce la afectación de los tejidos.

Otorrinolaringología Pediátrica

Otorrinolaringología Pediátrica

El manejo, diagnóstico y tratamiento del paciente pediátrico presenta sus propias particularidades.

Las principales consultas médicas están relacionadas con problemas de audición, otitis, dificultad respiratoria nasal, ronquidos y apneas del sueño. Problemas de la garganta, amigdalitis, alteraciones en la voz y desarrollo del lenguaje, así como, posibles alteraciones del equilibrio donde el fallo está en el oído interno.

Por último, también es posible encontrar soluciones en el tratamiento de alteraciones en la morfología de los pabellones auditivos, orejas en asa o de soplillo, realizando otoplastias correctoras.

Los padres suelen ser los interlocutores de sus hijos y juegan un papel importantísimo en la exposición de la historia clínica y en la toma de decisiones sobre el tratamiento más adecuado.

El servicio de Otorrinolaringología de Clínica Rotger está altamente equipado tanto a nivel profesional como material en el manejo de la Patología Otorrinolaringológica ORL infantil.