Hematologia i Hemoteràpia

L’Hematologia és una especialitat mèdica, branca de la Medicina Interna, que es dedica a l’estudi del funcionament normal dels components de la sang, així com a les malalties que deriven de les alteracions en la formació o destrucció dels seus components.

Especialidad-HematologÍa-ClÍnica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

La sang es compon d'elements cel·lulars i no cel·lulars. Entre els primers hi ha els glòbuls vermells (encarregats de l'oxigenació dels teixits), glòbuls blancs (encarregats de la defensa del nostre cos davant amenaces de microorganisme) i les plaquetes (encarregades de la coagulació de la sang per evitar hemorràgies davant ferides i traumatismes). Els components no cel·lulars són múltiples, i inclouen vitamines, proteïnes, minerals, etc. els que estan implicats en diversos mecanismes per al bon funcionament del nostre organisme.

El servei d'Hematologia de Clínica Rotger està compost per metges especialistes, infermers, tècnics de laboratori i administratius.

Les dues grans àrees d'assistència són la clínica hematològica, i el Servei de Transfusió.

A l'àrea de clínica hematològica s'estudien les malalties de la sang en què es veu alterada la quantia dels seus components: anèmies, leucopènies i plaquetopènies.

També s'estudien les patologies que concerneixen el sistema hemostàtic: hemorràgies i trombosi.

A més, es brinda seguiment al pacient que requereix anticoagulació per situacions diverses com la fibril·lació auricular crònica, la substitució de vàlvules protèsiques o episodis trombòtics; així com a resposta a les patologies oncohematològiques (limfomes, leucèmies, mielomes).

El servei també s'encarrega de la diagnosi des de l'anamnesi i l'examen físic en consulta, passant per l'anàlisi de sang al laboratori. Si la patologia ho necessita és realitzen aspirats o biòpsies de moll d'os, aquesta última, sota sedació supervisada per l'equip d'anestesistes a quiròfan.

Els especialistes del Servei també s'encarreguen de l'administració de tractaments per via endovenosa o subcutània: Immunoquimioteràpia, tractament amb Immunoglobulines, ferro, etc. Sempre a l'Hospital de dia de l'Institut Oncològic, equipat amb còmodes habitacions individuals i amb assistència d'infermeria especialitzada.

Un dels principals objectius del servei és oferir al pacient un ràpid accés a la consulta, sense esperes excessives, amb la calidesa i dedicació pròpies de la Clínica Rotger.

El Servei de Transfusió és una unitat dependent del Servei d'Hematologia vinculada a l'obtenció, la conservació, l'anàlisi, el processament i la transfusió de sang o de qualsevol dels seus components; hemoderivats: hematies, plaquetes, plasma, crioprecipitats, factors de coagulació, així com de la realització de sagnies terapèutiques.

La seva principal funció és mantenir i gestionar el Dipòsit Hospitalari de Sang de la Clínica Rotger i donar cobertura hemoteràpica a la Clínica i a alguns centres hospitalaris externs que per la seva petita mida no disposen de Servei de Transfusions propi. Les unitats són subministrades pel Banc de Sang i de Teixits de les Illes Balears. Una xarxa de frigorífics i congeladors especialment dedicats a aquest fi, amb rigorosos controls de temperatura, asseguren la perfecta conservació de la sang i hemo components en tot moment.

El Servei prepara i realitza les transfusions que necessiten els pacients, de qualsevol dels diversos hemocomponents (hematies, plasma fresc, plaquetes, crioprecipitats, etc.). Realitza els estudis posttransfusionals necessaris per assegurar la total compatibilitat i la qualitat dels productes transfosos. En tot el procés es manté una estricta traçabilitat donant-receptor.

Disposa d'un Programa d'Autotransfusió per dipòsit previ que permet, en cirurgia programada, reposar amb la mateixa sang del pacient les pèrdues hemàtiques sofertes durant l'acte quirúrgic.

També elabora, a petició dels especialistes, preparats de plasma ric en plaquetes (PRP) a partir de la pròpia sang de l'pacient, producte amb alt contingut en factors de creixement tissular, que ajuda a restaurar amb més rapidesa la integritat de teixits lesionats.

Disposa d'un Laboratori d'Immunohematologia altament qualificat, on, a més de realitzar les proves pretransfusionals de compatibilitat, es realitzen els controls immunohematològics de les gestants, la compatibilitat fetus-materna en els cordons umbilicals de tots els Nounats, l'estudi i diagnòstic d'anèmies hemolítiques i determinacions inmunohematologicas en general, actuant com a centre de referència en Immunohematologia per altres laboratoris de l'illa.

Té implantat i certificat un Sistema de Gestió de la Qualitat que compleix amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Ubicació Planta 0

Horari Dilluns a dijous de 16:00h a 18:30 h.

Cercador de professionals mèdics