Unitat de Medecina Intensiva

Una unitat completament equipada tecnològicament, amb especialistes experts en les atencions que requereix la medecina intensiva i l’ambient serè tranquil i afectuós per a la recuperació del pacient, amb l’aplicació dels últims avanços mèdics.

Unitat de Medecina Intensiva

En aquells casos en què la gravetat del pacient requereix la supervisió intensiva, la Clínica Rotger disposa d'una Unitat de Cures Intensives perfectament coordinada amb els professionals d'urgències i la zona quirúrgica.

La Unitat de Cures Intensives de la Clínica Rotger està dirigida pel doctor Ricard Jordà i dotada amb tots els equips per a l'atenció del pacient crític: carro d'aturada cardiorespiratòria, bomba de contrapulsació, tècniques de depuració extrarenal, ecografia i Rajos X portàtil, així com quiròfan per a cures.

El pacient està permanentment monitoritzat i els seus familiars puntualment informats.

Els especialistes estan qualificats per a l'aplicació dels darrers avenços mèdics, en un entorn seré i tranquil, al que els familiars estan puntualment informats sobre l'evolució del pacient. Si ho desitgen poden visitar-lo per un passadís independent, a cada una de les habitacions individuals dispostes per combinar la intimitat del pacient i la permanent observació professional del mateix.

Ubicació Planta 1

Horari Horari de Visita: De 08:00 a 08:30 - De 13:00 a 14:00 (a les 14:00 h el metge informa els familiars) - De 20:00 a 21:00

Cercador de professionals mèdics

  • Informació per al pacient
Informació per al pacient

Informació per al pacient

Horari de Vista:

• De 08:00 h a 8:30 h
• De 13:00 h a 14:00 h (a les 14:00 h el metge informa els familiars)
• De 20:00 h a 21:00 h

· Diàriament de 13 h a 14 h, poden sol·licitar-se els certificats i informes precisos per a sol·licitar baixes laborals, mútues, companyies d'assegurances...

· Des de les 14:00 h, un metge de l'equip de U.C.I. informa diàriament de l'evolució del pacient. En ser donat d'alta a la Unitat de Cures Intensives, tots els pacients reben un informe assenyalat del seu tractament i evolució.

· Qualsevol canvi de situació a l'estat de salut d'un familiar es comunica immediatament, per això és imprescindible precisa un telèfon de contacte.

· Durant els primers dies, confieu en l'assistència dels especialistes i no modifiqui la seva vida habitual. Més endavant, quan el seu familiar es recuperi i passi a la planta d'hospitalització, serà quan realment serà necessària la seva col·laboració.

· Per ajudar a l'atenció del pacient, aporti les dades i les proves del pacient de què disposi, tals com (radiografies, electrogrames...) per elaborar una història clínica completa.