Aparell Digestiu

El servei de Medicina d’Aparell Digestiu de Clínica Rotger està especialitzat en la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties que afecten el tub digestiu i altres òrgans que participen en el procés de digestió, absorció de nutrients, creixement i reparació de teixits. Això inclou patologies que afecten esòfag, estómac, intestí prim, còlon (intestí gros) i recte, fetge, pàncrees, vesícula i conductes biliars.

Especialidad-Aparato-Digestivo-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

Els especialistes en Aparell Digestiu treballen en dos àmbits diferenciats: consultes externes i sala d'endoscòpia digestiva. La consulta suposa la presa de contacte amb l'especialitat on es realitza l'entrevista clínica (necessària per a l'orientació diagnòstica i indicació de proves complementàries), el control i seguiment de resultats i tractaments. Els especialistes del Servei de medicina de l'Aparell Digestiu formen part del Comitè Multidisciplinari de Tumors Digestius del centre, on es discuteixen els casos complexos per a oferir el millor tractament disponible en cada situació.

L'endoscòpia digestiva engloba un conjunt de procediments (colonoscòpia, gastroscòpia i altres) que consisteix a introduir cambres a través d'orificis naturals (boca i anus) per al diagnòstic i tractament de problemes digestius, sense necessitat d'incisions ni cicatrius externes. En Clínica Rotger tots aquests procediments són realitzats sota sedació, son indolors, confortables i ambulatoris (sense necessitat d'ingrés). Es disposa d'endoscopis amb imatge HD i torre electroquirúrgica d'última generació, la qual cosa permet una millor detecció, caracterització i tractament de les lesions en una única exploració.

El càncer de còlon i recte és el més freqüent en el nostre mitjà (tant en homes com en dones) A partir dels 50 anys es recomana la realització d'activitats preventives mitjançant colonoscòpia o test no invasius (estudi de femta), almenys en una ocasió i malgrat no tenir cap símptoma. En cas de tenir antecedents familiars de càncer colorectal, es recomana acudir a consultes externes a partir dels 40 anys per a programar el millor moment d'inici del seguiment en funció de símptomes, nombre de casos en la família i altres resultats.

 

Ubicació Planta 2

Horari Dilluns a Divendres de 7:30 a 21:30

Cercador de professionals mèdics

  • Colonoscòpia
  • Gastroscòpia
  • Ecoendoscòpia
  • CPRE
  • Pestanya Mucosectomia Endoscòpica
Colonoscòpia

Colonoscòpia

La colonoscòpia consisteix en la inserció d'una sonda flexible a través del recte per a l'estudi de l'intestí gros. La càmera acoblada en l'extrem de la sonda permet la visualització del còlon i la detecció de lesions. L'exploració es realitza sota sedació.

És necessari realitzar una neteja intestinal prèvia a la colonoscòpia. Consisteix en la realització d'una dieta sense residus i la presa, hores abans, d'un preparat evacuant que elimina els residus restants i permet explorar correctament el còlon. Tot pacient que se sotmetrà a aquesta exploració és degudament informat del mètode de preparació el dia que acudeix a consulta per a programar la colonoscòpia.

Les indicacions més habituals de la colonoscòpia són: la detecció i tractament de lesions precanceroses (pòlips) com a prevenció del càncer de còlon, recerca de sagnats digestius, diagnòstic i seguiment de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, entre altres. Si cal, durant l'exploració poden extirpar-se les lesions detectades, prendre biòpsies o tractar sagnats digestius en el mateix procés.

Gastroscòpia

Gastroscòpia

La gastroscòpia consisteix en la inserció d'una sonda flexible a través de la boca per a l'exploració del tracte digestiu superior: esòfag, estómac i duodè. Mitjançant aquesta exploració és possible investigar símptomes, prendre biòpsies i/o tractar lesions detectades. L'exploració es realitza sota sedació.

La preparació prèvia per a aquesta prova precisa únicament mantenir unes hores de dejuni abans de la seva realització, i a vegades la retirada d'alguns tipus de medicaments. Aquestes indicacions seran exposades a la consulta on s'indica l'exploració.

Ecoendoscòpia

Ecoendoscòpia

L'ecoendoscòpia (Ultra sonografia Endoscòpica) s'utilitza per a l'avaluació de diverses malalties del tub digestiu i dels òrgans adjacents. El tub que s'insereix incorpora una sonda que genera imatges per ultrasons (ecografia). Aquestes imatges permeten examinar detingudament el pàncrees, la vesícula i els seus conductes, el fetge, els ganglis limfàtics i els pulmons. Gràcies a la seva exactitud és possible determinar el grau d'afectació de tumors en la zona on es desenvolupen (principalment esòfag, estómac, pàncrees, recte i alguns tipus de càncer pulmonar) i l'abast en òrgans del voltant. L'exploració es realitza sota sedació.

Aquest procediment permet prendre mostres de lesions detectades introduint una agulla a través del tracte digestiu amb control ecogràfic. Això es denomina “Ecoendoscòpia amb Punció-Aspiració amb Agulla Fina (*PAAF) o Biòpsia amb Agulla Gruixuda (*BAG)”. Les mostres preses són analitzades pel servei d'Anatomia Patològica per a completar el diagnòstic.

L'ecoendoscòpia és la prova més específica per a la detecció i estudi de lesions en el pàncrees. Clínica Rotger és el centre de referència per a la seva realització en la xarxa assistencial de Quirónsalud a illes Balears.

CPRE

CPRE

La CPRE (Colangiopancreatografia Retrògrada Endoscòpica) és un tipus d'endoscòpia usada per a tractar obstruccions en els conductes biliars i/o pancreàtics. Consisteix en la introducció d'una sonda flexible per la boca fins a la zona intestinal on desemboquen aquests conductes (papil·la) en el duodè. A través de la papil·la es pot introduir instrumental per a extreure pedres (litiasis) que obstrueixen els conductes i/o col·locar pròtesis per a permetre la circulació de bilis i sucs pancreàtics cap al duodè, sense necessitat de cicatrius externes ni drenatges a través de la pell. Aquesta exploració es realitza sota sedació.

La manipulació d'aquesta zona anatòmica requereix almenys 24 hores de vigilància hospitalària després de la seva realització. La preparació prèvia és senzilla, precisant únicament dejunes hores abans i retirada d'alguns fàrmacs que poden interferir en la realització de la prova.

Les indicacions més habituals d'aquest procediment són la presència de coledocolitiasi (pedres formades en la vesícula que han escapat al conducte colèdoc i l'han obstruït), processos inflamatoris aguts o crònics del pàncrees (pancreatitis) i obstrucció dels conductes per diferents tumors (càncer de pàncrees, colangiocarcinoma, ampuloma).

Pestanya Mucosectomia Endoscòpica

Pestanya Mucosectomia Endoscòpica

Consisteix en l'extirpació de lesions amb potencial maligne que creixen en algunes zones de l'aparell digestiu. Suposa una alternativa a la cirurgia per a eliminar lesions grans (pòlips) quan encara tenen un comportament benigne, mantenint la integritat de l'òrgan en qüestió. S'aplica principalment per a eliminar lesions en còlon i en recte, encara que també és possible la seva realització en esòfag, estómac i duodè.

Depenent de la localització de la lesió, s'accedirà a través de la boca o de l'anus per a realitzar l'extirpació, utilitzant un material específic per a això. Tot el procediment es realitza sota sedació. Es tracta d'una tècnica molt segura i eficaç quan s'aplica sobre lesions que compleixen totes les característiques perquè el procediment sigui un èxit.

En Clínica Rotger aquests procediments són realitzats per personal expert tant en la selecció de lesions com en la seva extirpació completa i segura, permetent al pacient ser donat d'alta després de la finalització del procés.