No cal tenir una assegurança privada per accedir als serveis de la Clínica Rotger.

Necessita fer-se unes anàlisis, unes proves mèdiques, un diagnòstic o un tractament, incloses les intervencions quirúrgiques? La Clínica Rotger és la seva solució.

La millor atenció sanitària ha de poder adaptar-se a qualsevol pressupost familiar per complir el seu objectiu de servei a la societat.

Per això, a la Clínica Rotger assumim el repte d’oferir l’atenció mèdica més eficaç que vostè i els seus familiars necessiten.

Informeu-vos a:

971 448 530 (de 8 a 20 h.) o solucionesmedicas@clinicarotger.es