Pneumologia

Els especialistes en Pneumologia de la Clínica Rotger són experts en l’estudi i tractament de les malalties r espiratòries i cròniques que afecten l’aparell respiratori.

Especialidad-Neumología-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

Experts en l'estudi i tractament de les malalties respiratòries agudes i cròniques que afecten l'aparell respiratori, tant aquelles més freqüents com són l'asma bronquial, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC), les infeccions bronquials i pulmonars, així com el càncer de pulmó, o d'altres manco habituals, per exemple la fibrosi pulmonar, les bronquièctasis, l'embolisme pulmonar o la hipertensió pulmonar.

Ubicació Planta 1

Horari Dilluns a Divendres de 8.00 a 20.00

Cercador de professionals mèdics

  • Pletismògraf
Pletismògraf

Pletismògraf

Tecnologia avançada per al diagnòstic i el seguiment de les malalties neurològiques i respiratòries, la Clínica Rotger compta amb un pletismògraf , que serveix per avaluar els volums pulmonars, un espiròmetre per a l'estudi del sistema bronquial i un aparell per a la determinació de l'òxid nítric a l'aire exhalat, amb el qual es pot estimar l'estat inflamatori de l'aparell respiratori. Es tracta d'eines molt útils per al correcte diagnòstic, seguiment i control del tractament dels pacients que pateixen asma bronquial.

L'espirometria és una prova indispensable per estudiar la dificultat respiratòria i permet diagnosticar de manera avançada l'EMPOC, una malaltia directament relacionada amb el consum de tabac que, si no es detecta i no es tracta, provoca dificultat respiratòria progressiva i insuficiència respiratòria en els casos més avançats. En aquest sentit, amb un diagnòstic en els primers estadis de la malaltia, permet iniciar un tractament apropiat que freni la pèrdua de capacitat pulmonar i millori els símptomes respiratoris.

L'asma bronquial és una malaltia crònica dels bronquis que inflama i estreny les vies respiratòries, generant períodes de dificultat respiratòria, tos, pressió al pit i "sibilàncies" o xiulades. Un diagnòstic apropiat permet iniciar un tractament amb medicaments inhalats que redueixen o eliminen aquests símptomes i eviten o minoren les crisis greus. D'aquesta manera, l'asma és una malaltia controlable, però només amb un tractament adequat i amb un seguiment metge continuat que inclogui la realització dels estudis oportuns.

En resum, amb l'exploració de la capacitat pulmonar i l'estudi del sistema bronquial amb l'espirometria, l'anàlisi de l'òxid nítric exhalat i la broncoscòpia, totes proves a l'abast a la Clínica Rotger, es pot realitzar un diagnòstic avançat i iniciar un tractament efectiu per controlar les malalties respiratòries més habituals.