Medecina Intensiva

Una unitat completament equipada tecnològicament, amb especialistes experts en les atencions que requereix la medecina intensiva i l’ambient serè tranquil i afectuós per a la recuperació del pacient, amb l’aplicació dels últims avanços mèdics.

Especialidad-Unidad-Cuidados-Intensivos-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

En aquells casos en què la gravetat del pacient requereix la supervisió intensiva, la Clínica Rotger disposa d'una Unitat de Cures Intensives perfectament coordinada amb els professionals d'urgències i la zona quirúrgica.

La Unitat de Cures Intensives de la Clínica Rotger està dirigida pel doctor Ricard Jordà i dotada amb tots els equips per a l'atenció del pacient crític: carro d'aturada cardiorespiratòria, bomba de contrapulsació, tècniques de depuració extrarenal, ecografia i Rajos X portàtil, així com quiròfan per a cures.

El pacient està permanentment monitoritzat i els seus familiars puntualment informats.

Els especialistes estan qualificats per a l'aplicació dels darrers avenços mèdics, en un entorn seré i tranquil, al que els familiars estan puntualment informats sobre l'evolució del pacient. Si ho desitgen poden visitar-lo per un passadís independent, a cada una de les habitacions individuals dispostes per combinar la intimitat del pacient i la permanent observació professional del mateix.

Ubicació Planta 1

Horari Horari de Visita: De 08:30 a 09:00 - De 13:00 a 14:00 (a les 14:00 h el metge informa els familiars) - De 20:00 a 21:00

Cercador de professionals mèdics

  • Informació per al pacient
Informació per al pacient

Informació per al pacient

Horari de Vista:

• De 08:30 h a 09:00 h
• De 13:00 h a 14:00 h (a les 14:00 h el metge informa els familiars)
• De 20:00 h a 21:00 h

· Diàriament de 13 h a 14 h, poden sol·licitar-se els certificats i informes precisos per a sol·licitar baixes laborals, mútues, companyies d'assegurances...

· Des de les 14:00 h, un metge de l'equip de U.C.I. informa diàriament de l'evolució del pacient. En ser donat d'alta a la Unitat de Cures Intensives, tots els pacients reben un informe assenyalat del seu tractament i evolució.

· Qualsevol canvi de situació a l'estat de salut d'un familiar es comunica immediatament, per això és imprescindible precisa un telèfon de contacte.

· Durant els primers dies, confieu en l'assistència dels especialistes i no modifiqui la seva vida habitual. Més endavant, quan el seu familiar es recuperi i passi a la planta d'hospitalització, serà quan realment serà necessària la seva col·laboració.

· Per ajudar a l'atenció del pacient, aporti les dades i les proves del pacient de què disposi, tals com (radiografies, electrogrames...) per elaborar una història clínica completa.