Consulti la nostra Guia d’Acollida al pacient, per a conèixer tots els serveis i instal·lacions que tenen a la seva disposició, tant vostè com els seus familiars i acompanyants.