Cardiologia i Hemodinàmica

INSTITUT CARDIOLÒGIC

Estudi de les malalties cardiovasculars, tant en el seu vessant preventiu com en l’assistencial, oferint a cada pacient de forma individualitzada la millor solució.

L’actuació en equip permet als membres de l’Institut Cardiologic tractar amb gran èxit i mínimes complicacions les patologies més complicades, que inclouen l’infart agut de miocardi, les arítmies cardíaques i la cirurgia cardíaca. Aquest esforç multidisciplinari ofereix als pacients cardiològics els tractaments més actuals i les tècniques de diagnòstic més punteres.

Especialidad-Cardiología-y-Hemodinamica-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

L'activitat assistencial inclou atenció a pacients hospitalitzats i visites a consultes externes.

Clínica Rotger és pionera en la implantació en un centre privat del Protocol d'intervenció immediata davant el Codi Infart.

A més, el servei ofereix les principals proves cardiològiques com ECG, ecocardiografia transtoràcica i transesofàgica, proves d'esforç convencionals i amb consum d'oxigen, gammagrafia cardíaca, ECG de Holter de 24 hores i de llarga durada.

En Hemodinàmica s'apliquen els procediments més avançats: cateterisme cardíac, Angioplàstia coronària i Tavi.

En Electrofisiologia s'han incorporat les tècniques més avançades per al tractament de la Fibril·lació Auricular amb crioablació.

Ubicació Planta 1 - Institut Cardiològic

Horari Dilluns a Divendres de 8:00 a 20:00

Cercador de professionals mèdics

  • Codi Infart
  • TAVI
  • Crioablació
  • Revisió Esportiva
Codi Infart

Codi Infart

Què és un infart?L'infart de miocardi es produeix per la reducció o insuficiència del flux sanguini que arriba al múscul cardíac a conseqüència d'un trombe que obstrueix les artèries coronàries que l'irriguen.

L'actuació d'un equip mèdic especialitzat en els primers 120 minuts després de detectar els símptomes, redueix significativament les possibles seqüeles pròpies d'un infart de Miocardi.

En cas d'Infart, el temps és un factor clau.Per aquest motiu, quan s'activa un Codi Infart, a la Clínica Rotger l'equip de Cardiòlegs Intervencionistes ja està esperant al pacient per valorar-lo i actuar de forma immediata. Bé per aplicar tècniques de fibrinòlisi que permet desfer el coàgul o bé preparant la sala d'hemodinàmica per realitzar una angioplàstia, si escau amb implantació de stents.

TAVI

TAVI

L'estenosi aòrtica greu és una patologia per la qual la vàlvula aòrtica no s'obre i es tanca correctament, dificultant la circulació del flux sanguini i provocant símptomes com fatiga, mal de pit i marejos, pel fet que el cor falla per excés de càrrega. Mitjançant l'implant transcatéter valvular aòrtic o Tavi, s'ofereix una alternativa a pacients que per motius d'edat o per presentar certs riscos quirúrgics resulten inoperables mitjançant una cirurgia oberta.

La intervenció es realitza habitualment amb la introducció d'uns catèters bé per l'artèria femoral del pacient, o bé per via transtoràcica o transapical, mitjançant una petita incisió sota el pit que permet arribar fins a la vàlvula aòrtica malmesa.

A través d'aquesta incisió s'introdueix la vàlvula biològica muntada sobre una malla metàl·lica (stent) que amb l'ajuda d'un dispositiu de transport (catèter pilota o catèter alliberador) se situa sobre la vàlvula nativa aòrtica malalta. El procediment es realitza amb un sistema d'imatge per raigs X a la sala d'Hemodinàmica. Amb aquesta tècnica, s'aconsegueix restablir la circulació normal de sortida de la sang de la banda esquerra del cor i es millora la situació clínica del pacient.

Avantatges de la Tavi
Amb aquesta tècnica es simplifica la intervenció. No cal un procés quirúrgic obert que allarga les hores de cirurgia i s'evita la necessitat d'utilitzar un sistema de circulació extracorpòria. En alguns casos, no és necessària l'anestèsia i pot intervenir sota sedació. A més, el procés postoperatori del pacient es redueix en el temps de permanència a l'UCI, i en el període d'ingrés hospitalari. També es requereixen menys cures i atencions posteriors.

Un cop realitzada la intervenció, el pacient augmenta significativament la seva supervivència i experimenta una millora en la seva qualitat de vida, amb menys necessitat de reingressos hospitalaris, menys angines de pit i menys insuficiència cardíaca.

Els primers estudis realitzats sobre els resultats d'aquesta tècnica informen que al cap de dos anys d'haver-se produït l'implant valvular, el 94% dels pacients, mantenen una elevada capacitat funcional. Fet de gran importància en pacients greus, que pel seu delicat estat de salut, no haurien accedit a un tractament eficaç.

Crioablació

Crioablació

És un procediment pel qual mitjançant l'aplicació d'una pilota d'òxid nitrós fred, s'aconsegueix amb un únic impacte, aïllar els impulsos elèctrics anòmals del cor a les venes pulmonars, que són els causants de les arrítmies. Així s'evita que aquestes es transmetin a les aurícules. 

La tècnica és més ràpida i aconsegueix uns resultats similars pel que fa a l'eliminació de les arrítmies reduint les complicacions que poden aparèixer amb altres opcions terapèutiques.

Es realitza en un quiròfan híbrid, sota sedació i sense anestèsia general. Posteriorment, es requereix un ingrés hospitalari que en condicions normals, no supera les 48 hores.

Revisió Esportiva

Revisió Esportiva

Reconeixement cardiològic a la Unitat de Cardiologia Esportiva de la Clínica Rotger.

En un reconeixement cardiològic esportiu s'avalua:

· Història clínica mèdic-esportiva, a més dels punts habituals (antecedents, simptomatologia...) incidint especialment en les càrregues de treball de la persona.

· Exploració física, amb especial atenció a sistema cardiovascular (bufs...)

· Analítica de sang, que ajuda a avaluar l'estat nutricional de l'esportista, així com a detectar anomalies que poden afectar el rendiment (anèmia...) i indicis de fatiga.

· Electrocardiograma: seguint les recomanacions de la Societat Europea de Cardiologia, com a eina bàsica per a la valoració de problemes cardíacs.

· Ecocardiograma: proporciona informació anatòmica i funcional completa. Es tracta d'una prova imprescindible per a la detecció de: miocardiopaties (que són la principal causa de mort sobtada en joves), valvulopaties, malalties de l'aorta o anomalies en l'origen de les artèries coronàries. A més, permet al metge valorar el grau d'adaptació a les càrregues de treball referides.

· Prova d'esforç o ergometria que, mitjançant l'aplicació d'una càrrega de treball, mesurable i dosificable, valora la capacitat i resposta de l'organisme durant l'exercici físic. D'altra banda, possibilita a vegades desemmascarar patologia (coronàries o arrítmiques) no observables en repòs. Si l'esportista o el seu tècnic així ho desitgen, l'estudi es complementa amb la Ergoespirometria, una prova d'esforç especial en què també es codifiquen dades sobre l'intercanvi gasós respiratori i la ventilació pulmonar, que aporten informació molt valuosa per a personalitzar els entrenaments i establir estratègies en competició.

· Conèixer la història medico esportiva de cada atleta.

Amb l'anàlisi global de les dades obtingudes, es pot elaborar un exhaustiu informe mèdic que permeti la millor programació de la preparació física i optimitzar el volum i intensitat de la càrrega d'entrenament, per obtenir el màxim rendiment esportiu i sobretot fer exercici físic amb majors garanties.

Així, la cardiologia esportiva emergeix com una eina que busca preservar i prevenir qualsevol efecte negatiu en la salut de l'esportista. L'estudi clínic de la capacitat i rendiment de cada atleta, serveix per millorar els resultats de l'esportista, a partir de l'obtenció d'informació objectiva sobre les seves possibilitats físiques.