Neurologia

Institut Neurològic

Especialistes en l’abordatge de totes les patologies neurològiques i el treball coordinat amb l’equip de Neurocirurgia.

Especialidad-Neurología-Clínica-Rotger-Grupo-Quirónsalud

L'equip de neuròlegs de la Clínica Rotger és especialista en l'abordatge de totes les patologies neurològiques:

· Les migranyes i cefalees, els diferents tipus de deteriorament cognitiu i demències, la malaltia de Parkinson i d'altres patologies relacionades amb els trastorns del moviment.

· L'Institut Neurològic també compta amb experts en el tractament de l'epilèpsia, les malalties inflamatòries del Sistema Nirviós Central i la patologia vascular, relativa als Ictus Isquèmics i Hemorràgics, així com el seu tractament amb trombòlisis, en la seva fase aguda.

· Aquestes malalties requereixen un diagnòstic precís per al qual és imprescindible, el coneixement clínic de l'especialista, combinat amb proves diagnòstiques com la ressonància magnètica d'alt camp, les proves de medicina nuclear SPECT i PET cerebral, DATScan per estudi de trastorns del moviment i angiografia intervencionista.

Totes aquestes tecnologies estan disponibles a la Clínica Rotger i són una eina essencial per al correcte diagnòstic de les patologies neurològiques.

Ubicació Planta 1

Horari Dilluns a Divendres de 8.00 a 20.00

Cercador de professionals mèdics

  • Còdi Ictus
  • Tractament amb Toxina Botulínica
Còdi Ictus

Còdi Ictus

L'Ictus és el dany provocat al Sistema Nirviós Central causat per la manca de flux sanguini necessari al servei, que pot ser de tipus isquèmic (trombó o coàgul) que obstrueix l'artèria o hemorràgic (sagnat per ruptura d'una artèria).

A davant de la detecció dels símptomes, el temps de reacció és clau per a la bona evolució del pacient i la reducció de la mortalitat que ha disminuït un 25% en els darrers anys gràcies a tècniques com la Trombectomia Mecànica. Una intervenció mínimament invasiva aplicada per Radiòlegs Intervencionistes coordinats amb l'equip de neurologia que permet la localització i destrucció del coàgul que obstrueix la circulació de la sang de les artèries que reguen el servei. Si s'aplica dins de les primeres 4 hores, es pot restituir ràpidament el flux sanguini i es redueixen les seqüeles en un 90% dels casos d'Ictus.

Tractament amb Toxina Botulínica

Tractament amb Toxina Botulínica

El tractament està indicat en pacients que perceben dolor durant almanco quinze dies al mes i no responen de manera adequada als tractaments convencionals de la migranya.

Es considera que un pacient pateix migranya crònica quan, durant tres mesos, sent mal de cap almanco quinze dies al mes, presentant en almanco 8 ocasions característiques migranyoses, tals com dolor intens, hipersensibilitat a la llum o al renou, que puguin anar acompanyades de nàusees. Aquesta patologia suposa un important impacte per al pacient en l'àmbit econòmic, social, laboral i familiar.

Per a una resposta favorable, es requereixen almanco 3 sessions de tractament. En un 70% dels casos es redueixen els dies de dolor i la seva intensitat, millorant la qualitat de vida del pacient.

Tractament amb toxina botulínica
El tractament amb Botox és efectiu en pacients afectats de migranyes cròniques o refractàries que no responen a tractaments convencionals i experimenten mal de cap de manera freqüent, que s'allarga en el temps i esdevé en una condició greu i incapacitant. La tècnica amb toxina botulínica permet una reducció del nombre de dies amb símptomes de cefalees, als que es requereix l'ús de tractaments antimigranyosos i una disminució a la intensitat d'aquestes crisis. D'altra banda, presenta beneficis a mitjà i llarg termini en la qualitat de vida, percebuda tant en la valoració sobre la salut, com en l'àmbit professional i social.

Aplicació del tractament
En el cas dels pacients migranyosos, el tractament amb Botox s'aplica per via subcutània a 31 punts craniofacials diferents, associats amb zones on es roben terminals nirviosos sensitius responsables de la conducció dolorosa. La toxina botulínica actua reduint l'alliberació de substàncies relacionades amb el dolor en regions d'especial sensibilitat, de manera que es suavitza l'acció dels circuits cerebrals que perpetuen la sensació dolorosa.

Transcorregudes dotze setmanes des de la primera aplicació, s'ha de realitzar un nou tractament, ja que l'efecte de la toxina botulínica és transitori. La teràpia inicial inclou 3 cicles d'aplicació.

Resultats
El 50% de pacients experimenten una millora des de la primera sessió, altre 10% addicional després de la segona i un altre 10% passada la tercera administració. En cas que no hi hagi resposta a la dosi de 155 unitats, s'incrementa a 195. Finalment, realitzades les tres primeres sessions, si no s'obté una resposta favorable, es considera que el pacient no respon a aquest tipus de tractament.