Revisió Esportiva

Unitat de Cardiologia Esportiva

Reconeixement cardiològic a la Unitat de Cardiologia Esportiva de la Clínica Rotger.

Revisió Esportiva

Reconeixement cardiològic a la Unitat de Cardiologia Esportiva de la Clínica Rotger.

En un reconeixement cardiològic esportiu s'avalua:

· Història clínica mèdico esportiva, a més dels punts habituals (antecedents, simptomatologia...) incidint especialment en les càrregues de treball de la persona.

· Exploració física, amb especial atenció a sistema cardiovascular (bufs...)· Analítica de sang, que ajuda a avaluar l'estat nutricional de l'esportista, així com a detectar anomalies que poden afectar el rendiment (anèmia...) i indicis de fatiga.

· Electrocardiograma: seguint les recomanacions de la Societat Europea de Cardiologia, com a eina bàsica per a la valoració de problemes cardíacs.

· Ecocardiograma: proporciona informació anatòmica i funcional completa. Es tracta d'una prova imprescindible per a la detecció de: miocardiopaties (que són la principal causa de mort sobtada en joves), valvulopaties, malalties de l'aorta o anomalies en l'origen de les artèries coronàries. A més, permet al metge valorar el grau d'adaptació a les càrregues de treball referides.

· Prova d'esforç o ergometria que, mitjançant l'aplicació d'una càrrega de treball, mesurable i dosificable, valora la capacitat i resposta de l'organisme durant l'exercici físic. D'altra banda, possibilita a vegades desemmascarar patologia (coronàries o arrítmiques) no observables en repòs. Si l'esportista o el seu tècnic així ho desitgen, l'estudi es complementa amb l'Ergoespirometria, una prova d'esforç especial en què també es codifiquen dades sobre l'intercanvi gasós respiratori i la ventilació pulmonar, que aporten informació molt valuosa per a personalitzar els entrenaments i establir estratègies en competició.

· Conèixer la història medico esportiva de cada atleta. Amb l'anàlisi global de les dades obtingudes, es pot elaborar un exhaustiu informe mèdic que permeti la millor programació de la preparació física i optimitzar el volum i intensitat de la càrrega d'entrenament, per obtenir el màxim rendiment esportiu i sobretot fer exercici físic amb majors garanties.

Així, la cardiologia esportiva emergeix com una eina que busca preservar i prevenir qualsevol efecte negatiu en la salut de l'esportista. L'estudi clínic de la capacitat i rendiment de cada atleta, serveix per millorar els resultats de l'esportista, a partir de l'obtenció d'informació objectiva sobre les seves possibilitats físiques.

Ubicació Planta 1

Horari Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00

Cercador de professionals mèdics